שמיטה: על האביונים הנטושים בצד הדרך

אתר פיקיוויקי 14369

לקראת שנת השמיטה אנו מבקשים ללמוד על אחת ממטרותיה המרכזיות של שנת השמיטה, סיוע לחלשים שבחברה לצמצם את הפער הכלכלי בינם ובין כלל החברה ולהתחיל את מחזור השנים שלאחר השמיטה מנקודת פתיחה טובה יותר. כדי לבחון שאיפה זו בחברה הישראלית כיום נתמודד עם סוגיית יחס החברה לעוני כיום ונבחן עד כמה מצוות השמיטה יכולה לתת מענה לקשיים שמעלה המציאות הישראלית.

מטרות

- התלמיד יבחן בעזרת שיר האביונים את יחס החברה הישראלית לחלשים שבה.
- התלמיד יברר אלו דרכים מציעה שנת השמיטה להתמודדות חברתית עם פערים כלכליים.
- התלמיד יברר עד כמה פתרונות השמיטה רלוונטיים לימינו וכיצד ניתן להתאימם לצרכים המשתנים בחברה הישראלית.

מהלך השיעור

פתיח: קריאה והאזנה "שיר האביונים"
לימוד: למדו בחברותא את המקורות המובאים בדף הלימוד. 
אסיף: דיון קצר: איזו תשובה מציעה השמיטה למצב זה?

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ז-ט, כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר