מיהו חלוץ? ציונות בראיה רב תרבותית

לע"מ. צילום: דויד אלדן 1949

במערך זה נרחיב את מושגים 'ציונות' ו'חלוציות'. נכיר את עיירות הפיתוח, ואת תפקידן בשמירה על ביטחון המדינה, פיתוחה ושגשוגה. ננסה לברר מדוע עשייה זו לא קיבלה את המקום הראוי לה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי.

מטרות

1. התלמידים ירחיבו את המושגים "חלוציות" ו"ציונות" לקבוצות נוספות בחברה הישראלית.
2. התלמידים ילמדו על תרומם של קבוצות שונות בהקמת מדינת ישראל.
3. התלמידים יפתחו ראייה ביקורתית על הזיכרון הישראלי הקולקטיבי.

מהלך השיעור

פתיח- מושגים בסלסלה: כל תלמיד בוחר באופן אקראי אחד מהמושגים שבסלסלה, ובסבב כל תלמיד אומר איך המושג מתחבר למעשה הציוני.-20 דק
לימוד- סיפור חייו של הרב יוסף משאש , "מי חסר בסיפור הציוני" של ד"ר סמי שלום שטרית, "חלוציות" של ד"ר אהרלה כהן.- 30 דק
אסיף-הצגה במליאה של המשפטים שעלו בדיון -15 דק
דיון בתמונה- "תשעה מתוך ארבע מאות" של מאיר גל.-15 דק

  • נושא המערך::מעגל השנה, קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ז-ט, כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר