שבועות-חג מתן תורה

הכנסת ספר תורה במושב פורת 1950

 חג השבועות מוכר במסורת כיום בו נתנה התורה לישראל בהר סיני. בשיעור לרגל חג השבועות, נבחן את אופיה של התורה בעזרת מדרשי "נמשלה תורה למיים" ונשוחח על מקום התורה בחיי התלמידים. 
השיעור פותח במסגרת תכנית חברותא לבתי הספר באירופה בשותפות אליאנס והפרוייקט האירופי.

מטרות:

א. התלמידים יכירו את חג שבועות כחג מתן תורה
ב. התלמידים יבחנו את מקום התורה בחייהם

מהלך השיעור:

פתיח: א. נשיר את הפיוט "אשורר שירה" ב. שמש אסוציאציות ל: "תורה". 
לימוד בחברותא: עם הדף המצורף. א. מתן תורה: ב. נמשלה תורה למים:
אסיף: כל חברותא תקריא את המשל שכתבה, נאסוף את הדפים לכרזה אחת.

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר