שמיטה וצדק חברתי

צילום: אודי שטיינוול. מתוך אתר פיקיוויקי

חוקי השמיטה והיובל מציעים דרך לחלוקת משאבים צודקת הנותנת סיכוי חדש לכל אדם בחברה להתקדם ולחיות בכבוד. בשיעור זה נכיר את הבעיה ואת הפתרון שמציעה התורה לחלוקת משאבי העולם, ואת הגבורה הנדרשת מאיתנו בויתור על רכושנו.

מטרות

• התלמידים יכירו את מצוות שמיטה במקרא בדגש החברתי של המצוה.
• התלמידים יכירו את המדרש ואת גבורת שומרי השמיטה
• התלמידים יפגשו עם חלוקת המשאבים בחברה ויקשרו בין השמיטה לבין עולמם.

מהלך השיעור

פתיחה (20 דקות): הצגת הנושא חלוקה מחודשת של רכוש, ע"י סיפור
לימוד בחברותא (35 דקות): דף מקורות על השמיטה
אסיף (35 דקות): כתיבת המשכים שונים לסיפור הפתיחה (בקבוצות) והצגתם למליאת הכיתה

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר