שמיטה: גיבורי כח

צילום: אודי שטיינוול. מתוך אתר פיקיוויקי

המדרש קורא לחקלאים שומרי השמיטה 'גיבורים': הם נדרשים להימנע מעיבוד שדותיהם, להפקיר אותם ולראות שכל אדם או חיה אוכלים מפירותיהם. בשיעור נלמד על גבורת החקלאים וכיצד נוכל ליישמה בחיים המודרניים.

מטרות

· התלמידים יכירו את מצוות השמיטה המתוארת בתורה
· התלמידים יכירו את הקושי העצום שהיה בשמירת מצוות השמיטה
· התלמידים יבחנו את מושגי השמיטה וישומם בחייהם

מהלך השיעור

פתיח: הקראת סיפור ודיון קצר אודותיו
לימוד בחברותות: לפי דף הלימוד המצורף (פסוקים ומדרש על שמירת השמיטה)
אסיף: דיון על יישום מצוות השמיטה כיום

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר