שמיטה בבית הספר-הצעות לפעילות

שמיטה בבית הספר-הצעות לפעילות

מה ענין שמיטה לבית הספר?
שנת השמיטה נוגעת אמנם לגידולי השדה, אך אנו מבקשים לפעול ברוח השמיטה גם בשדה החינוך.

בשנת השמיטה אנו מבקשים ללמוד את עקרונות מערכת חוקים עתיקה זו וגם לפעול בבית הספר בדרך שתקיים משהו מהרעיונות הנשגבים במציאות החיים היומיומית, בשאיפה שרעיונות אלו יחלחלו אל התודעה. במסמך זה תקבלו מספר רעיונות לפעילות ברוח זו. הרשימה מתאימה לסיעור מוחות בחדר המורים או במועצת התלמידים המבקשת להנכיח את רוח השמיטה בבית הספר.
נשמח לשמוע מיכם על הפעלת תוכניות ברוח זו ולדווח עליהם באתר כל ישראל חברים. (אנא דווחו לכתובת )

רעיונות נוספים תוכלו למצא באתר מארג-כל ישראל חברים: "מה ענין שמיטה לבית הספר?"

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו, כיתות ז-ט, כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::עם קבצים מצורפים
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר