שמיטה - משחק סולמות וחבלים

צילום: אילנה לוי

חוקי השמיטה עלולים להיות רחוקים מעולמם של התלמידים. במשחק קצר זה, אנו מבקשים להכיר לתלמידים את חייהם של חקלאי העבר, כפתיח חוויתי לדיון בערכי השמיטה.

שימו לב:
- המשחק אינו מספר על הלכות השמיטה הנוהגות כיום, אלא על השמיטה כפי שהיא מתוארת במקרא.
- המשחק מתאים לשמש כפתיח לשיעור העוסק בערכי השמיטה (הצעות לדיון משמעותי תמצאו במסמך ההנחיות המצורף ובשיעורים שונים כאן באתר 'כל ישראל חברים').

מטרה:

התלמידים יכירו את מצוות השמיטה שבמקרא ואת הערכים החברתיים העולים ממנה.

אביזרים: 2 סדרות כרטיסיות לשתי המשפחות (במסמך המצורף), לוח משחק 'סולמות וחבלים', 2 חיילים.

מהלך השיעור:

א. המשחק: 2 החיילים עומדים על משבצת 'התחל', בכל תור מרימים כרטיסיה אחת, קוראים אותה בקול ומתקדמים על הלוח בהתאם: ממתינים תור, עולים או יורדים בסולם או בחבל הקרוב.

ב. לסיום חוזרות הקבוצות על כל הכרטיסיות ואוספות מתוכן כמה שיותר ערכים המגולמים במצוות השמיטה.

ג. דיון בערכי השמיטה.

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::עם קבצים מצורפים
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר