"שפה כמו עיניים" עולי אתיופיה בישראל

"שפה כמו עיניים" עולי אתיופיה בישראל

עולי אתיופיה נתקלים בחסמים שונים בקליטתם בישראל. בשיעור זה נשמע מפיהם על האתגרים וההצלחות בחים בישראל. מתאים לשיעור לרגל חג הסיגד ובכל ימות השנה.

מטרות

הכרות עם הלבטים של עולים צעירים
הזדהות עם העולים
שח על מורשת והעברתה בישראל

מהלך השעור

• פתיח: סרטון של מראות מחג הסיגד בארמון הנציב בירושלים בליווי הסבר קצר על החג (בנספח-מידע למורה)
• לימוד: עבודה בקבוצות עם דף הלימוד. קריאת דבריהם של צעירים עולי אתיופיה, ודיון בהם.
• אסיף: דיון: איך לדעתכם ראוי לחגוג היום בישראל את חג הסיגד

שימו לב: כדאי לאתר עולי אתיופיה בכיתה, בבית הספר או בקהילה ולהזמין אותם לספר על החג כפי שהכירו או שמעו עליו

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר