רואה לבן, רואה שחור: איך לא מסכימים

רואה לבן, רואה שחור: איך לא מסכימים

לרגל יום הזיכרון לרצח יצחק רבין, נדון במחלוקות חברתיות הנובעות מהשקפות עולם סותרות, נראה את משמעות החיים בתוך חברה השסועה בעמדותיה וננסה לראות כיוונים לחיים משותפים גם מתוך מחלוקת, מבלי לטשטש את הדעות השונות.

לימוד זה כדאי לערוך בעזרת מובילי חברותא שיוכשרו במיוחד להובלת הלימוד.

מטרות

• התלמידים יראו את משמעות המחלוקת בחברה
• התלמידים יבחנו דרכים לראות נושא משני צדדיו
• התלמידים יבחנו דרכים נוספות לניהול מחלוקת בסביבתם

ציוד: אביזרי צפיה\האזנה לשיר 'ניצוץ האהבה', דף לימוד לכל תלמיד, דמויות גזורות מבריסטול וכלי כתיבה קישוטיים.

מהלך השיעור

פתיח: האזנה לשיר 'ניצוץ האהבה' ודיון קצר אודותיו
לימוד: לפי הדף המצורף
אסיף: לימוד השיר "המקום בו אנו צודקים"
פעילות יצירתית: כל תלמיד כותב עמדה ועמדה הפוכה באותו נושא על גבי דמות מבריסטול.

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

מדיה

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר