"ואהבת לרעך כמוך" האחר הוא אני

"ואהבת לרעך כמוך" האחר הוא אני

הנושא השנתי "האחר הוא אני" מזמן דיון ב'אחרים' מסוגים שונים. במערך פעילות זה, המיועד לבי"ס יסודי, אנו מציעים להתמקד ב'אחרים הנמצאים עמנו בכתה וכיצד ראוי להתייחס אליהם.

"ואהבת לרעך כמוך"
ועיקר אהבת רעים הוא שיתלבש עצמו בגוף חברו, באופן שאף אם הוא אינו מקפיד על כבודו ועל בזיונו
מכל מקום יחשוב כמו שחברו, על פי מידותיו היה רוצה שיכבדוהו, ככה יעשה הוא לחברו. 
(על פי רבי אליעזר פאפו, ספר 'פלא יועץ השלם' ירושלים תשנ"ד, עמוד כ' ערך אהבת רעים)

הנושא השנתי לשנה"ל תשע"ד-תשע"ה 'האחר הוא אני' מזמן דיון ב'אחרים' מסוגים שונים. אנו מבקשים למקד את תשומת הלב ב'אחרים' היושבים עמנו בכיתה.
כל אחד הוא בעל ייחוד ושונות, כל אחד מאתנו חורג מהכלל באופן כזה או אחר. הפעילויות במערך זה עוסקות בנושא דרך מקורות יהודיים ומפגישות את התלמידים עם ה'אחרים' במעגלים הקרובים להם ומבקשות להרחיב את הסובלנות והסבלנות לשונות המצויה בכיתה ובבית הספר.

אנו מביאים כאן הצעה למהלך מובנה ללימוד הנושא במשך כחודש. ההצעה מודולרית וכל בי"ס יבחר את הדרך המתאימה ואת המינון הראוי בעיניו לעסוק בנושא. בנוסף, במערכי השיעורים והפעילות שלנו לחגים תוכלו למצא הפעלות נוספות בדגש הנושא השנתי.
במערך הפעילות אנו מציעים:
א. שיעור פתיחה לנושא 'האחר הוא אני' (ראו במסמכים המצורפים בתחתית הדף: הצעה א', הצעה ב')
ב. שלושה מערכים מתוך ספר הלימוד 'קשרים'
ג. פעילות מעשית בנושא (להלן במסמך זה)

הצעה לפעילות מעשית

1. סקר: מיהו חבר במליאה או בחברותא אספו תכונות המציינות חבר טוב. הכינו סקר על-פיו תוכלו לדרג את חשיבות התכונות. שתפו בסקר ילדים בגילאים שונים ומבוגרים. בדקו: מהו דירוג התכונות? האם יש תכונה בולטת במיוחד לטוב או לרע? מדוע לדעתכם? עד כמה יש הבדל בין דירוג המבוגרים לדירוג הצעירים? עד כמה תאם הסקר את דעתכם האישית?

2. תערוכת כרזות קראו שוב ביחד או לבד את מדרשי חז"ל, את השירים והפתגמים השונים אותם למדנו בשיעורים האחרונים. כל תלמיד או זוג תלמידים יבחר משפט אחד אליו הוא מתחבר ואשר מייצג לדעתו דרך נכונה להתייחס לחבר. צרו כרזה אשר במרכזה המשפט. אפשר לתלות את כל הכרזות בכתה, במסדרון או באולם ולערוך תערוכה אליה נזמין את כלל תלמידי ביה"ס והצוות.

3. לקראת חגים יש הזדמנות לפעילות מעשית, למשל חילופי משלוח מנות, סדר טו בשבט או כרטיסי ברכה לחג. לשי האישי נצרף ברכה כתובה במה את\ה מיוחד\ת, מה אני אוהב אצלך ועוד

4. הקמת ועדות פעולה של תלמידים: למשל: ועדת ביקור חולים או ועדת השבת אבדה.
"גדול תלמוד המביא לידי מעשה" עסקנו בערכי החברות ובחנו את משמעותם גם כאשר החבר שונה מאתנו בתחומים רבים. אנחנו מבקשים לבנות קשרי חברות ולהמשיך לשמור עליהם באופן יומיומי. אחת הדרכים לעשות זאת היא להקים וועדות כיתתיות שבהפעלתן יישמו התלמידים את הערכים עליהם מושתת החברות. בחוברת קשרים (קישור לאתר) ישנם מערכי שיעור בנושאים היכולים לשמש תשתית לעבודת הוועדות.

אירוע שיא

בבתי הספר יש מסורות שונות לגבי יום שיא. תקופת לימוד מרוכזת סביב הנושא מזמנת הפקת אירוע המתקשר לנושא. אירוע השיא יכול להיות פנים בית ספרי אך יכול להיות גם רחב יותר ושיתוף ההורים וחברי קהילת ביה"ס כולה. באירוע לסיום הלימוד אפשר להציג את תוצרי הלימוד, להכין לימוד משותף בחברותות של הורים ותלמידים סביב היחס לאחר, ניתן להזמין הצגה/שיחה/סרט העוסקים בנושא וכן לבנות יחד עם מועצת התלמידים או השכבה הבוגרת הצגה/פעילות המעידה על יישום.
אפשרות אחרתהיא לפנות לאירוע שיא שמתקיים כל שנה בביה"ס ולהדגיש בו את היחס לאחר: אירוע לקראת פורים ובו לומדים בחברותא על ערך הנתינה ומכינים משלוחי מנות לאוכלוסייה מיוחדת. או, אירוע לקראת לג בעומר בו מזמינים למדורה קבוצה מיוחדת ועוד.

  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר