ארבעת המינים-אגודה אחת?

ארבעת המינים. צילום: כיכר השבת דרך ויקיפדיה

בסוכות נוהגים לקחת ארבעה מינים מהצומח ולאגוד אותם יחד לפי הפסוק: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפֹת תמרים, וענף עץ עָבֹת, וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים". בפסיפסים עתיקים רואים את מרכזיות המינים בחיים היהודיים.
חז"ל הדגישו את הצורך לאגוד את המינים השונים יחד, ובשיעור ננסה להבין את משמעות החיבור בין המינים השונים.

מטרות

התלמידים יכירו את מקומם של ארבעת המינים כסמל לאורך הדורות.
התלמידים יבחנו את מושג ה'אחדות' המגולם בארבעת המינים.

מהלך השיעור

פתיח:הקרנת תמונות של מטבעות עתיקים ופסיפסים עם ארבעת המינים
לימוד בחברותות: לפי הדף המצורף
אסיף: שירו יחד את הפיוט 'סוכה ולולב'

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ז-ט, כיתות י-י"ב, בתי מדרש
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

מדיה

{jpgremote}http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90#mediaviewer/File:Barkokhba-silver-tetradrachm.jpg{/jpgremote}

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר