מעגל השנה

לע"מ. צילום: פריץ כהן

בימי אלול ותשרי מכין האדם את עצמו למשפט בפני האל. אחת ממידותיו של שופט בכלל ושל הקב"ה בפרט היא מידת הרחמים. אנו מבקשים לבחון מה משמעותה של מידת הרחמים וכיצד מידה זו באה לידי ביטוי במעשינו כבני אדם. נכיר את מידת הרחמים דרך פיוט מרכזי בימי הסליחות והדין העוסק במידותיו של האל.

לעמ צילום: מרק ניימן

התפילה היהודית היא תפילה של ציבור אך יש בה גם מקום ליחיד להביע את המיוחד בו. תפילת הרבים מצריכה שיתוף, כוונה ועוד. בשיעור זה נבחן את המיוחד בתפילת הציבור דרך לימוד פיוטי תפילה המושרים בעדות ישראל השונות. לבחון מה מיוחד בפיוט הנאמר בציבור ומהי משמעותו לאדם הפרטי.

רחלי בליפנטה אפוטה. אתר פיקוויקי

חודש אלול הינו חודש של חשבון נפש. מקובל כי שם החודש 'אלול' הינו ראשי תיבות של הפסוק "אני לדודי ודודי לי". בשיעור זה אנו מבקשים מהתלמיד לבחון את משמעות הפסוק עבורו וכן לבחון מקורות נוספים לשם החודש אשר כולם מתייחסים לממדים שונים של חשבון נפש שעושה היחיד מול עצמו ומול החברה הסובבת אותוות

אתר פיקיוויקי. צילום: שריף עסאקלה פעילות להבה 2012.

הטבע מחזורי, אך גם בתוך מחזוריות זו ניתן להצביע על נקודות התחדשות. לאורך הדורות היו קשורות הבקשות לשנה החדשה במערכת הטבע הארץ-ישראלית ובראש ובראשונה לירידת גשמים. הבקשות נאמרו במסגרת התפילה היומיומית אך גם במסגרת תפילת יום הכפורים. הלימוד מזמן התבוננות אל ההתחדשות היומיומית של האדם, אל חשיבות הפרנסה בעבר וכיום ואל יכולת השפעתו של הציבור על חלוקת המשאבים.

תקיעה בשופר. לע"מ, צילום: פריץ כהן

חודש אלול הינו חודש הרחמים והסליחות, אחת הדרכים המרכזיות לבקשת סליחה היא שירת הפיוטים.
בשיעור זה יכירו התלמידים את הפיוט 'אדון הסליחות' ויבחנו את משמעותה של הסליחה עבורם.

שיפה ושונה תהא השנה

ראש השנה העברי איננו רק נקודת ציון טכנית בלוח השנה. עונת הסתיו בה חל ראש השנה מהווה נקודת התחלה לחקלאות הישראלית ולמצוות הנובעת ממנה. התחדשות הטבע בעונה זו מדגישה את יכולת ההתחדשות של האדם ואת מקומו המיוחד של מי שבוחר לשנות ולהשתנות. הדבר בולט על רקע ראשי שנים נוספים שהיו נהוגים במסורת היהודית (מסכת ר"ה). בשיעור זה נבחן אלו חידושים יכולים להשפיע לטובה על חיינו האישיים ועל חיי החברה כולה.

לע"מ. צילום: מרק ניימן

יום הכפורים מהווה את שיאם של עשרת ימי תשובה. זהו יום בו שלובים החשש מפני גזר הדין לצד האמונה כי האל הוא רחום וסולח. בלימוד משותף של הורים וילדים, ננסה לבחון מה הקשר בין הפיוט הפותח את הסליחות 'בן אדם מה לך נרדם' ובין ספר יונה, וכיצד מבטא חיבור זה את החזרה בתשובה.

אמירת סליחות. לע"מ. צילום: יעקב סער

חודש אלול מכונה במסורת היהודית חודש הרחמים והסליחות. עצם היכולת להיות בעל תשובה מבטאת את אמונת יהדות באדם – האדם תמיד יכול לשוב אל עצמו אל הטוב שבו ולזנוח את הדרך הרעה. התשובה היא תנאי מקדים והכרחי לבקשת הסליחה. רק כאשר האדם מתחרט על מעשיו ומעיד על עצמו כי לא יחזור עליהם הוא יכול לבקש ממושא הפגיעה כי יסלח. השיעור בוחן מהי תשובה ומהם האתגרים בבקשת סליחה ובקבלתה.

ראש השנה - זמן לברכות ולאיחולים

ראש השנה פותח את השנה החדשה. אנחנו מסתכלים לאחור בביקורתיות בוחנים את מעשינו בשנה שחלפה ומסתכלים קדימה בתקווה. זוהי נקודה בשנה בה אנו מבטאים את ציפיותינו ואיחולינו לשנה הקרובה כל אחד באופן אישי לו ולמשפחתו אך גם לקהילה, לחברה ולעם.

 

עמוד 4 מתוך 4