קשרים

קשרים

תוכנית לימוד ביהדות חברתית לבי"ס יסודי

מערכי השיעור בחוברת עוסקים בשאלות של ערבות הדדיית ואכפתיות לזולת המעסיקים ילדים בבית הספר היסודי.

עמוד 2 מתוך 2