ראש השנה - זמן לברכות ולאיחולים

ראש השנה פותח את השנה החדשה. אנחנו מסתכלים לאחור בביקורתיות בוחנים את מעשינו בשנה שחלפה ומסתכלים קדימה בתקווה. זוהי נקודה בשנה בה אנו מבטאים את ציפיותינו ואיחולינו לשנה הקרובה כל אחד באופן אישי לו ולמשפחתו אך גם לקהילה, לחברה ולעם.

 

ביקור חולים חלק ב'

ביקור חולים הוא ערך חשוב במורשת היהודית. המערך מאיר את הקושי הכרוך בביקור חבר בבית החולים לצד הערך הרב של עשייה זו, תוך כדי התבססות על המקורות. בנוסף המערך מציע הדרכה בסיסית לתלמיד כיצד לנהוג בביקור חולים בבית החולים.

עמוד 11 מתוך 11