צילום: לע"מ, נתן אלפרט

עריכת אירוע פורימי בבית הספר היא אתגר חינוכי משמעותי. בבתי ספר אחדים יש מסורות, אחרים מתלבטים מידי שנה כיצד לחגוג. אנו מציעים כאן מסגרת הפעלה עליזה המפעילה כוחות יצירתיים מתוך בית הספר. אמנם נדרש מאמץ לארגון אירוע כזה, אך שכרו (החינוכי) בצידו! 

כתר דנמרק. צילום: ויקיפדיה

לפניכם שעור העוסק בברור ערכי חברתי במגילת אסתר. אין כאן לימוד של המגילה עצמה אלא, יציאה מתוך סיפור המגילה לדיון חברתי. בשיעור זה נרצה להכיר את מערכת הערכים עליה מבוססת מלכותו של אחשורוש, ממלכה שהשתרעה "מהודו ועד כוש" כלומר ברוב העולם התרבותי בימיה.

המלכה אסתר .ציור מאת  ANDREA DEL CASTAGNO

המגילה שקוראים בפורים נקראת על שמה של המלכה אסתר. אך מה תפקידה באירועים הדרמטיים המתוארים במגילה: האם היא מניעה מהלכים או נסחפת בתוכם? בשיעור זה נבחן את אישיותה של אסתר ואת המהפך שהיא עוברת מנערה צייתנית ונכנעת למלכה פעילה ויוזמת. נעשה זאת במגוון דרכים: התבוננות ביצירות אמנות, עיון בפסוקים וקריאת מאמר.

צילום: אילנה לוי

יחידה זו היא הרביעית והאחרונה בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. ביחידה זו מובילי החברותא יובילו למידה קצרה בחברותא. בהתנסות זו הם אמורים להביא לידי ביטוי את התובנות שהם רכשו עד כה, ולקבל משוב מחבריהם.

צילום: אילנה לוי

זו היחידה השלישית בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית מדרשית. הובלת החברותא מאתגרת את המורה ובוודאי גם את התלמידים שאמורים להוביל את חבריהם בלימוד. בסדנא זו נעבוד על מיומנויות האישיות בהובלת חברותא, תוך התנסות ורפלקסיה.

צילום: פריץ כהן, לע"מ

יחידה זו היא השניה בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. ביחידה זו נעסוק בהמשגת שלבי הלימוד בבית מדרש, כדי שהתלמידים יוכלו להבין את מהלך הלימוד ולהוביל אותו בעצמם בהמשך הדרך. יחידה זו זהה לתלמידי בי"ס יסודי ועל-יסודי.

צילום: פריץ כהן, לע"מ

יחידה זו היא הראשונה בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. ביחידה זו יחוו התלמידים למידה בית מדרשית במבנה המקובל: פתיח, למוד בחברותות ואסיף. הלמידה תהיה חווייתית בכדי לגרום עניין בקרב התלמידים/ות , ובכדי לעורר את המוטיבציה להוביל תהליך שכזה בתוך קבוצה קטנה.

צילום: פריץ כהן, לע"מ

יחידה זו היא הראשונה בסדרת שיעורים הבאים להקנות לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. בה יחוו התלמידים למידה בית מדרשית במבנה המקובל: פתיח, למוד בחברותות ואסיף. הלמידה תהיה חווייתית בכדי לגרום עניין בקרב התלמידים/ות , ובכדי לעורר את המוטיבציה להוביל תהליך שכזה בתוך קבוצה קטנה.

צילום: אילנה לוי

ב'כל ישראל חברים-מורשה' אנו רואים את הלמידה הבית מדרשית הדיאלוגית, ככלי חשוב במימוש כמה ממטרותיה החינוכיות והדידקטיות. לשם הנחלת כלי זה יש להנהיג קבוצת 'מובילי חברותא' שתסייע למורים בלמידה זו. מאמר זה עוסק בהכשרת 'מובילי חברותא בבית הספר.

צילום: משה מילנר, לע"מ

בשיעור זה נכיר פיוט לפורים ממסורת יהודי ארם צובא (חאלב): "אור גילה" שכתב ר' רפאל ענתבי. הפיוט מספר את סיפור ההצלה עפ"י מגילת אסתר והמדרש. 

צילום: משה מילנר, לע"מ

בשיעור זה נכיר פיוט לפורים ממסורת יהודי מרוקו: "אספר תהילות אל". שכתב ר' יעקב אלמליח. לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצועים השונים.

צילום: עינת אנקר, לע"מ

הנתינה הינה ערך חשוב ביהדות שנוכח כמעט בכל אחד ממועדי ישראל, אך נדמה שיישנם חגים שבהם הוא בולט במיוחד. אחד מהם הוא חג פורים. בחג זה שתיים מתוך ארבע המצוות העקריות של החג הינו נתינה: מתנות לאביונים ומשלוח מנות.