צילום: לע"מ, אבי אוחיון

בשיעור זה נלמד על מצוות חג פורים ועל מהות החג שהיא שמחה בנתינה. ה'פור' שנגזר על היהודים בימי אחשוורוש היה בגלל היותם "עם מפוזר ומפורד", עיקר מצוות החג, מנסות לגרום לתיקון באמצעות אחריות חברתית מאיש לרעהו באמצעות נתינה: משלוח מנות, מתנות לאביונים.

צילום: לעמ, אבי אוחיון

"משנכנס אדר מרבים בשמחה", חודש אדר מאופיין בשמחה. בשיעור זה נלמד על כח השמחה לשנות את המציאות, ועל הכח שלנו לבחור להיות בשמחה.

על סבים ונכדים – חלק ב

בשיעור זה נעמיק בהתבוננות ביחסינו עם הסבים והסבתות שלנו. נלמד על הקושי הכרוך בטיפול בהם, לעיתים. ונעמיק בתחושות וברגשות המורכבים שמלווים את הסבים והסבתות בהיותם נצרכים לסיועינו.

על סבים ונכדים – חלק א

בשיעור נתבונן ביחסינו עם הסבים והסבתות שלנו ונעמוד על הקשר המיוחד הקיים ביחסים אלו. נלמד על הקושי הכרוך לעיתים, בטיפול בהם ונעמיק בתחושות וברגשות של הסבים והסבתות שלנו כשהם זקוקים לעזרתנו.

יחסי הורים וילדים - חלק ב'

היחסים בתוך המשפחה הינם מורכבים וכוללים קשת רחבה של רגשות: החל מרגשות אהבה וכבוד ועד לתחושות כעס וחשש. בשיעור זה נלמד על חשיבותה של מצוות כיבוד הורים. נלמד סיפורים העוסקים ביחסים בין הורים וילדיהם ונבחן דרכם את יחסינו עם הורינו.

יחסי הורים וילדים - חלק א'

בכדי לקיים מערכת יחסים טובה בין כל בני המשפחה, ישנה אחריות על ההורים. ההורים מחויבים גם הם במצוות מסוימות כלפי ילדיהם, לדאוג להם ולכבדם. בשיעור זה נלמד על החובות המוטלות על ההורים.

אחים זה יותר מסתם חברים – חלק ב

בשיעור זה נמשיך לעסוק ביחסים בין אחים: אחים יכולים להיות החברים הכי טובים, אך לעיתים יש ביניהם גם קנאה ותחרות. בשיעור נלמד מקורות שונים העוסקים בכך, נבחן את היחסים בין בכור\ה וצעיר\ה ונסיים בבחינת יחסינו עם אחינו.

אחים זה יותר מסתם חברים - חלק א

בשיעור זה נעסוק ביחסים המורכבים בין האחים: לעיתים אחים הם החברים הכי טובים, ולעיתים יש ביניהם קנאה ותחרות. נבחן את היחסים החבריים בין אחים ונלמד סיפור תלמודי על היחסים הטובים בין אחים.

צילום: סער יעקב, לע"מ

בשיעור זה נכיר פיוט לליל הסדר המושר בקהילות שונות "כי לו נאה". לא ידוע מי הוא מחברו של פיוט קדום זה, אך הוא נפוץ בהגדות של קהילות רבות, מאמסטרדם ועד טוניס מחסידי בוסטון ועד יוון ואיטליה.
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע לפי מסורת קהילת פרס.

מרכז להבה אור יהודה, אתר פיקיוויקי

בשיעור זה נכיר פיוט הקורא לעם ישראל לשוב לארצו.
הפיוט נכתב במאה ה-20 ע"י אשר מזרחי בתוניס, כתוב לפי מסורת הפיוט הקדומה.
הפיוט מתאים לטקסי יום העצמאות וללימוד לקראת החג.
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע המוזיקלי.

 

צילום: לע"מ, יעקב סער

בפסח מתכנס עם ישראל למשפחותיו לספר ביציאת מצרים, כאשר לכל קהילה מנהגים מיוחדים לליל הסדר. בשיעור זה נכיר פיוט לליל הסדר המושר בקהילות לוב ותוניס "לבל ימוט נצח" ונתוודע למנהגים של קהילות אלו. 
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע המוזיקלי של הפיוט. (מתוך הספר 'שירים ושורשים' כרך ב').

צילום: לע"מ, יעקב סער

בשיעור זה נכיר פיוט לליל הסדר "אדיר הוא", פיוט שהיה מושר בקהילות אשכנז. לפיוט ביצועים רבים מסורתיים וחדשים מאשכנז, מבוכרה, מצ' אמריקה וכמובן מישראל.
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע המוזיקלי של הפיוט. (מתוך הספר 'שירים ושורשים' כרך ב').