חוליה בשרשרת - תיקון האדם והחברה

חוליה בשרשרת - תיקון האדם והחברה

ספר לימוד ל'תרבות ישראל ומורשתו' כיתה ח'

הספר כתוב בהתאם לתכנית תרבות ישראל ומורשתו לכיתה ח' של משרד החינוך.

 

בצדק אחזה פניך

בצדק אחזה פניך

תוכנית לימודים ביהדות חברתית לחטיבות ביניים

התכנית עוסקת בסוגיות של יהדות חברתית במעגלים מתרחבים, מכבוד האדם וסביבתו, לחברת התלמידים בבית הספר, ולשאלות של צדק בכלל.

 

עמוד 2 מתוך 2