בצדק אחזה פניך

בצדק אחזה פניך

תוכנית לימודים ביהדות חברתית לחטיבות ביניים

התכנית עוסקת בסוגיות של יהדות חברתית במעגלים מתרחבים, מכבוד האדם וסביבתו, לחברת התלמידים בבית הספר, ולשאלות של צדק בכלל.

 

מטרותיו של הספר הן להרחיב ולהעמיק את הדיון בנושאים של צדק חברתי בבית הספר ובמדינה מזווית ראיה יהודית. לשם כך נכללו בו מגוון מקורות מארון הספרים היהודי לדורותיו ולתפוצותיו, מקורות עכשוויים, וכן טכסטים מתאימים מספרות העולם.

 לצד הלימוד העיוני, יש בספר הנחיה לפעילות מעשית הקוראת לשינוי במציאות בכל אחד ואחד מנושאי הדיון בבחינת "גדול תלמוד המביא לידי מעשה".

כתוצאה מהדיון והמעשה הבית ספרי אנו מקווים לבנות נדבך נוסף ליצירת קהילה של ערבות בבית הספר, קהילה שהאקלים הבית ספרי שלה הוא מיטבי והקשר בין מורה לתלמיד, בין תלמיד לתלמיד, ובין כל אלו לשאר באי בית הספר הוא קשר אישי חם ומיטבי.

למערכי שיעור מתוך הספר