חכמים מרבים שלום בעולם

חכמים מרבים שלום בעולם

הקורס "חכמים מרבים שלום בעולם" הוא שיתוף פעולה עם ארגון פנים כחלק מפרויקט זוג המזמין לומדים ברשת ללמוד בחברותא. הקורס מהווה הזדמנות בעבור הלומדים לברר את עמדתם כלפי תופעה זו, ולגבש דעה המייצגת את יהדותם
ואת היותם יהודים. הקורס יפגיש את הלומדים עם דברי חכמים העוסקיםבסוגיות שונות במרכזו של נושא זה, למשל: כבוד האדם ויחסי שכנות, זכויותהמיעוטים והיחס הראוי לעמים אחרים.