חוליה בשרשרת - תיקון האדם והחברה

חוליה בשרשרת - תיקון האדם והחברה

ספר לימוד ל'תרבות ישראל ומורשתו' כיתה ח'

הספר כתוב בהתאם לתכנית תרבות ישראל ומורשתו לכיתה ח' של משרד החינוך.

 

כולל התייחסות לכל הנושאים והמקורות הנדרשים בתכנית. מאושרת ע"י המדור לתכניות לימודים.
הספר נכתב ע"י כל ישראל חברים-מורשה ויצא לאור ע"י הוצאת מודן.