את פתח לו

את פתח לו

לקט שיעורים לקראת פסח

בחוברת זו אנו מביאים בפניכם תכנית ללימוד ופעילות לקראת חג הפסח, שמתתמקדים בהיבטים החברתיים של חג הפסח ומנהגיו. 

התכנית כוללת מגוון שעורים הכוללים מערכים ללמידה בית מדרשית, פעילויות עיוניות ויצירתיות. מפיוטי הפסח ממזרח וממערב.
מתאים לכיתות היסודי והעל-יסודי בבית ספר ממלכתי וממלכתי דתי.

 

לקבלת החוברת ניתן לפנות: