מן הגורן ומן היקב

מן הגורן ומן היקב

לקט שיעורים לחג שבועות

בחג השבועות אנו מציינים את קבלת התורה במעמד הר סיני. זוכרים את הבאת הביכורים וקוראים את מגילת רות שעניינה המרכזי הוא החסד.

הבחירה של חז"ל כי בחג המציין את קבלת התורה אנו עוסקים בחסד, מעידה על קשר משמעותי מאוד בין התורה ובין החסד. כמוכן החוברת עוסקת בפיוטי מתן תורה, במקומה של התורה בחיינו, בהבאת ביכורים ועוד.
גם בחוברת שלפניכם תמצאו חיבור משמעותי בין התורה, המסורת ובין מעשי חסד בבית הספר ובקהילה.
מתאים לכיתות היסודי והעל-יסודי בבית ספר ממלכתי וממלכתי דתי.

 מצורפת החוברת בקובץ וורד לשימושכם.