חכמים מרבים שלום בעולם

החוברת מביאה מדבריהם של חכמים המעוררים להרבות שלום בעולם הן בתוך עם ישראל והם בין ישראל לעמים. בכל עמוד בחרנו פסוק או אמרה תלמודית העוסקים בנושא והצמדנו לפסוק דברים שלחכם המאירים את הפסוק או האימרה בפרשנות שנותנת אור ייחודי. 

החכם היומי הוא מאגר מידע אינטרנטי נגיש על חכמי ישראל בדורות האחרונים ודברי תורתם, בנושאים של 'אהבת ישראל', 'צדקה ומרפא', 'לימוד תורה', 'מנהג ישראל', 'מסורת אבות', 'גאולת ישראל', ו'בין ישראל לעמים'. יום ועוד יום נאסוף את אבני הזיכרון שהתפזרו, ונבנה לנו ממנו בניין עדי עד. יסודתו בהררי קודש, וראשו מגיע השמימה.
חוברת זו היא ראשונה בסדרת חוברות שיאירו את דבריהם של החכמים על אהבת ישראל, מסורת אבות, מנהג ישראל ועוד.