להעלות השמועה לפי ההלכה

להעלות השמועה לפי ההלכה

השיעור מעמת בין שתי גישות שונות של לימוד – גישת הפלפול והגישה המתמקדת בהלכה למעשה, המשקפות באופן כללי הבדלים בין המסורת האשכנזית למסורת הספרדית-מזרחית

מבנה השיעור

פתיחה: לימוד קבוצתי - שתי דרכים בלימוד תורה.
לימוד בחברותא: "להעלות השמועה לפי ההלכה".
אסיף - לימוד קבוצתי: מבט נוסף על "חריפות של הבל".
סיכום

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר

סינון מערכי שיעור