גמישות ההלכה

גמישות ההלכה

 שיעור "גמישות ההלכה" הוא שיעור מבוא לנושא שבו תיבחן סוגיית ההלכה מול תמורות הזמן, והמתח בין נצחיות להשתנות המובנה בסוגיה זו. בשיעור זה נפגוש תפיסות שונות של ההלכה על הרצף שבין גמישות לאי-גמישות ונתעמק בתשובתו של הרב חיים דוד הלוי "הצורך בחידושי הלכה לפתרון בעיות שהזמן גרמן" - תשובה שמנסחת את תפיסת רוב-רובם של הפוסקים הספרדים-מזרחים ביחס לגמישותה של ההלכה.

 מבנה השיעור

פתיחה: לימוד קבוצתי.
לימוד בחברותא: "אין גמישות כגמישותה של ההלכה".
אסיף וסיכום: גמישות ההלכה – מקריות או מאפיין של תרבות?

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר

סינון מערכי שיעור