עניין הקצבים מחללי שבת

עניין הקצבים מחללי שבת

השיעור "עניין הקצבים מחללי שבת" עוסק בפסיקה הידועה של הרב יוסף משאש בעניין הקצבים מחללי שבתות בפרהסיה בעיר תלמסאן שבאלג'יריה, בה כיהן כרב. בפסיקה הזו אנו רואים כיצד חכם ספרדי מתמודד עם המתח שבין שיקולים הלכתיים "טהורים" לבין שיקולים חברתיים של הכלה ושמירה על אחדות הקהילה. אגב כך נפגוש את משל החלבנה של הר"ן (רבנו נסים בן ראובן גירונדי) בדרשה הממשילה את תהליך פיטום הקטורת שהיה מתקיים בבית המקדש לחברה מכילה ופלורליסטית.

מבנה השיעור

פתיחה: משל החלבנה.
לימוד בחברותא: עניין הקצבים מחללי שבתות בפרהסיה.
אסיף וסיכום: הדין, השכל והזמן.

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר

סינון מערכי שיעור