נשים בוחרות ונבחרות

נשים בוחרות ונבחרות

בשיעור נלמד את הפסיקה של הרב בן ציון חי עוזיאל בסוגיית זכותן של נשים לבחור ולהיבחר למוסדות ציבור. נלמד את הפסיקה על שני חלקיה – זכותן של נשים לבחור, וזכותן של נשים להיבחר, תוך בחינת ההקשר ההיסטורי שבו נכתבה התשובה. נוסף על העקרונות ההלכתיים, נתייחס בעת הלימוד לשיקולים נורמטיביים ותקופתיים ולערכים דמוקרטיים ומוסריים. כל זאת, תוך בחינת הסוגיה הרחבה של היחס בין חוק/הלכה לנורמות של הדרה או הכלה בחברה נתונה.

מבנה השיעור

פתיחה: הקשר היסטורי.
לימוד בחברותא: הרב עוזיאל על זכותן של נשים לבחור.
סדנה קבוצתית: פוסקים הלכה.
לימוד בחברותא: הרב עוזיאל על זכותן של נשים להיבחר.
אסיף וסיכום: ההלכה מושתתת על עקרונות המתחייבים
מסברה, ולא להפך.

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר

סינון מערכי שיעור