צניעות בריש גלי

צניעות בריש גלי

"צניעות בריש גלי" עוסק בסוגיית כיסוי ראש לנשים כמקרה מבחן לסוגיה הכוללת של צניעות נשים במסורת היהודית. בחרנו לעסוק בסוגיה באמצעות השוואה בין פסק ההלכה הנועז של הרב יוסף משאש בעניין כיסוי ראש לנשים בהקשר חברתי של מודרניזציה ו"התמערבות" בקזבלנקה של ראשית המאה ה-20 (שנת תשי"ד),

לבין מאמר פמיניסטי עכשווי של טובה הרטמן, המצביע על הצורך בגדרי צניעות שוויוניים לגברים ונשים.

מבנה השיעור

פתיחה: קריאה בפתיחה לשו"ת הרב משאש.
לימוד בחברותא: כיסוי ראש לאישה – הרב משאש.
אסיף: שו"ת כפתרון בעיה.
לימוד בזוגות: צניעות – תפיסה פמיניסטית.
דיון מסכם: בין טובה הרטמן לרב יוסף משאש.

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר

סינון מערכי שיעור