אין התורה נקנית אלא בחבורה

אין התורה נקנית אלא בחבורה

השיעור דן בסוגי לומדים ובדרכי לימוד התורה. באמצעות לימוד האגדה התלמודית על רבי אליעזר והמכוער ומקורות נוספים מתבררות השאלות: מה משמעות הביטוי? מהי "חבורה"? מהי חשיבותה ללימוד התורה? מיהם הלומדים?

 

השיעור ממשיך בהתעמקות בפתיחה של הרב יוסף חיים (הבן איש חי) לספרו שו"ת רב פעלים - באמצעות כל אלה מתבררות השאלות: מה משמע "אין התורה נקנית אלא בחבורה"? מהי "חבורה"? מהי חשיבותה של חבורה ללימוד תורה? מי הלומדים בחבורה?

 

 מבנה השיעור:

פתיחה:               מיהם הלומדים בבית המדרש?
לימוד בחברותא:    "מיד נכנס ודרש".
לימוד קבוצתי:       "אין התורה נקנית אלא בחבורה".
סיכום:                "הסכת ושמע".

 

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר

סינון מערכי שיעור