החובה לאכול בשר "חלק"

החובה לאכול בשר "חלק"

השיעור עוסק בסוגיה של ריבוי לעומת אחידות, והפעם בשאלה ההלכתית של החובה לאכול בשר "חלק". בשיעור נתמקד בשו"ת של הרב עובדיה יוסף בנושא זה ונרחיב את הדיון אל התפיסה הכוללת של הרב עובדיה בדבר "החזרת עטרה ליושנה". תפיסה זו דוגלת ב"כור היתוך הלכתי" ושואפת – מטעמים הלכתיים – להגמוניה הלכתית ספרדית בארץ ישראל. לתפיסה זו מתנגדים כמה מן הרבנים הספרדים עצמם, כגון הרב יוסף משאש, שמדבריו נביא בשיעור.

מטרה

מבנה השיעור

פתיחה: קמא קמא בטיל (ראשון ראשון בטל).
לימוד בחברותא: עניין הסרכות – הרב עובדיה יוסף.
אסיף וסיכום: דעה אחרת – הרב יוסף משאש.

  • נושא המערך::חכמי הספרדים
  • מותאם ל::בתי מדרש
  • משך השיעור::שעתיים ורבע

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר

סינון מערכי שיעור