אחידות ייחודיות במנהגים

אחידות ייחודיות במנהגים

השיעור מציג את השאלה האם עדיף לשמר מסורות מנהג שונות, או שיש ליצור אחידות במנהגים. לשאלה זו השלכות פוליטיות, נגיעה בסוגיות של ייצוג ושל הכרה, של כור היתוך לעומת רב-תרבותיות. נבחן את השאלה מנקודת מבט הלכתית, תוך לימוד חלקים מתשובותיהם של הרב משה מלכה והרב עובדיה יוסף וטקסט קצר מתוך דברים של הרב אליהו בקשי דורון.

נפגוש עמדות שונות בשאלה זו, שמורכבותה מתבטאת מצד אחד ביחסי מסורת ספרד ומסורת אשכנז ומפגשן בארץ ישראל, ומצד שני - ביחסים ה"פנים-מזרחיים" שבין העדות הספרדיות-מזרחיות על מנהגיהן השונים.

מבנה השיעור

פתיחה: על ייצוג והכרה.
לימוד בחברותא: הרב משה מלכה והרב עובדיה יוסף.
אסיף: להחזיר עטרה ליושנה?
סיכום: המשמעות העמוקה של ריבוי מנהגים.

  • נושא המערך::חכמי הספרדים
  • מותאם ל::בתי מדרש
  • משך השיעור::שעתיים ורבע

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר

סינון מערכי שיעור