חינוך וחברה

מטרות החינוך

לחינוך שלוש מטרות-על: חינוך בשירות התרבות, חינוך בשירות החברה וחינוך בשירות הפרט. למקום שבית הספר נותן לכל אחת מן המטרות יש השלכות על התוכן הנלמד, על ההדגשים בהוראה, על הדרך שבהן התכנים מועברים ועל היחס לשונות בתוך אוכלוסיית תלמידי בית הספר.

חברה בת קיימא

השיעור עוסק בכינון חברה בת-קיימא מנקודת מבט של צדק חברתי ואחריות חברתית. העיסוק בחינוך מתוך ראייה חברתית יוצר את הצורך להעמיד תשתית משותפת לחברי הקבוצה בנושא החברתי. נושא זה רחב מאוד; בשיעור זה נעסוק רק בעקרונות היוצרים חברה צודקת ובת-קיימא, תוך חיבור לכל אחד ואחת מן משתתפים.

חוליה בשרשרת

השיעור עוסק בתרבות ובתכנים המועברים במסורת המשפחה לאורך הדורות. להורים מקום חיוני ביצירת החיבור בין הדורות תוך יציקת משמעות לכל חיבור ולכל חוליה. השאלה המרכזית של השיעור היא "מה קיבלתי ומה אני מוסר?".

שמות ומה שביניהם

שיעור פתיחה לתוכנית קמ"ח, המורכב משני חלקים: הכרות ווהצגת התכנית ובניית החוזה עם הקבוצה. ההיכרות בין חברי הקבוצה היא הזדמנות לפתיחת ערוצי התחברות ראשוניים לערכים מרכזיים בתכנית. בשיעור זה נהפוך את הצגת השמות של חברי הקבוצה - דרך מקובלת להיכרות ראשונה - לכלי המעלה נושאים מהותיים בתכנית והמזמין הצגת עמדותיהם של המשתתפים בנושאים אלה. 

של מי אתה ילד?

השיעור עוסק בדילמה הקיימת בין ההורים למערכת החינוך: "למי הסמכות על חינוך הילד ועל מי מוטלת בפועל האחריות לבצעו?". הדילמה מתחזקת לכאורה כתוצאה מכך שמוסדות החינוך משתייכים למערכת מרכזית ולא תמיד ברור ההבדל בין מקבלי ההחלטות לבין מבצעיהן.

פדגוגיה של שחרור

מוקד השיעור הוא תפיסתו הביקורתית של פאולו פרירה, שעל פיה תפקיד החינוך הוא לשחרר את המעמדות הנמוכים משליטת המעמד הגבוה ולשנות את יחסי הכוח החברתיים. התיאוריה של פרירה מנתחת את החברה מפרספקטיבה של יחסי הכוחות בתוכה,

אין כמו אמא

מהי הדרך להעביר את המסורת בכלל, ואת הערכים החשובים לכל אחד, בפרט? השיעור מציע שתי דרכים מרכזיות בהעברת מסורת וערכים בתוך הבית והמשפחה ואת אופן יישומן. דרך אחת היא הלימוד וההוראה, דרך הבנויה על גוף ידע שיש להעביר מדור לדור וללמד אותו באמירה ובקריאה.

מי שרוצה מצליח

השיעור בוחן בעין ביקורתית סיפורי הצלחה של שתי דמויות בולטות בעולם היהודי – הלל הזקן ורבי עקיבא, ועוסק בשאלה: מהם התנאים הדרושים להצלחה ולפריצה של מעגל שעתוק הפערים.

סינון מערכי שיעור