צדק וצדקה

בשיעור נבקש לפגוש ולהבין את נקודות המבט של אנשים החיים בעוני, להכיר את הגישה הסובייקטיבית לצורכי העני, ולחלץ ממנה אמירה ערכית, ואולי אף השלכות על המדיניות החברתית-כלכלית.

הדרה חברתית

בשיעור נבקש להבין את תופעת ההדרה החברתית ואת המנגנונים היוצרים אותה כחלק ממצב העוני והאי-שוויון.

גיאוגרפיה של אי-שוויון

בשיעור זה נבחן מה גורם לנו להסתגר ולהקים מחיצות פיזיות, וכיצד מחיצות אלה מעמיקות פערים חברתיים באמצעות אי-שוויון גיאוגרפי: תכנון סביבתי של יישובים נבדלים והקמת חומות פיזיות בין עניים ועשירים. 

בחינת דרכים שונות למתן צדקה שימנעו בושה מהעני, תוך התייחסות ביקורתית לתפיסה המונחת בבסיסן.

סינון מערכי שיעור