מי שרוצה מצליח

מי שרוצה מצליח

השיעור בוחן בעין ביקורתית סיפורי הצלחה של שתי דמויות בולטות בעולם היהודי – הלל הזקן ורבי עקיבא, ועוסק בשאלה: מהם התנאים הדרושים להצלחה ולפריצה של מעגל שעתוק הפערים.

מבנה השיעור

פתיחה: סיפורי הצלחה 20 דקות
לימוד בחברותא 25 דקות
אסיף 30 דקות
לימוד קבוצתי 45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר