אין כמו אמא

אין כמו אמא

מהי הדרך להעביר את המסורת בכלל, ואת הערכים החשובים לכל אחד, בפרט? השיעור מציע שתי דרכים מרכזיות בהעברת מסורת וערכים בתוך הבית והמשפחה ואת אופן יישומן. דרך אחת היא הלימוד וההוראה, דרך הבנויה על גוף ידע שיש להעביר מדור לדור וללמד אותו באמירה ובקריאה.

הדרך השנייה היא הדוגמה האישית. דרך זו מבוססת על העשייה של ההורים בחיי היומיום ובאירועים מיוחדים. השיעור נוגע במתח הקיים בין בית הספר לבין ההורים בשאלה מי פועל ובאיזו דרך.

מטרות

השיעור מבקש לבחון את מקומם של ההורים בשתי דרכים שונות בחינוך: לימוד ודוגמה אישית.

מבנה השיעור

יוסף ודמות הוריו - לימוד מונחה 40 דקות
כיצד אמא מחנכת? - לימוד בחברותא 60 דקות
הדרך שלי להשגת היעד - תרגיל 50 דקות

 

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר