של מי אתה ילד?

של מי אתה ילד?

השיעור עוסק בדילמה הקיימת בין ההורים למערכת החינוך: "למי הסמכות על חינוך הילד ועל מי מוטלת בפועל האחריות לבצעו?". הדילמה מתחזקת לכאורה כתוצאה מכך שמוסדות החינוך משתייכים למערכת מרכזית ולא תמיד ברור ההבדל בין מקבלי ההחלטות לבין מבצעיהן.

שאלת הסמכות והאחריות יוצרת קונפליקט כפול: מצד אחד, המדינה מבקשת, דרך חוק חינוך חובה, למלא את אחריותה, ולפעמים נראה כי היא חורגת מתחומי סמכותה ו/או אינה ממלאה אחר אחריותה. מצד שני, בגלל המנדט הרחב של חוק חינוך חובה ומתוך אי-היכרות עם "כללי המשחק", עשויים הורים להניח למערכות לקבל החלטות - לפעמים גורליות - עבור עתיד ילדיהם מבלי להתערב.

היחסים בין מערכת החינוך לבין ההורים משקפים את המבנה של החברה. הורים בעלי מעמד הם בעלי יכולת השפעה, בעוד הורים מעוטי יכולת ממגזרים מוחלשים חשים חסרי אונים.

מבנה השיעור

הורים מול המערכת - העלאת הדילמה 60 דקות

חובות ההורים כלפי ילדיהם - לימוד מונחה 45 דקות

האם יתכן דיאלוג משותף? - לימוד בחברותא 45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר