שמות ומה שביניהם

שמות ומה שביניהם

שיעור פתיחה לתוכנית קמ"ח, המורכב משני חלקים: הכרות ווהצגת התכנית ובניית החוזה עם הקבוצה. ההיכרות בין חברי הקבוצה היא הזדמנות לפתיחת ערוצי התחברות ראשוניים לערכים מרכזיים בתכנית. בשיעור זה נהפוך את הצגת השמות של חברי הקבוצה - דרך מקובלת להיכרות ראשונה - לכלי המעלה נושאים מהותיים בתכנית והמזמין הצגת עמדותיהם של המשתתפים בנושאים אלה. 

השיעור מבקש להרחיב את שמו של האדם למושג כולל יותר - זהות. נצא ממשמעות שמו של האדם אל זהותו בהקשר למעגלי חייו המשיקים למשפחה, למסורת, לחינוך, לחברה ולתרבות.

מבנה השיעור

שמות ודורות - הפעלה 60 דקות

שמות ומשמעויות - לימוד מונחה 30 דקות

"חבִּיבִּי לַקֵק" - החוזה הקבוצתי 60 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר