חוליה בשרשרת

חוליה בשרשרת

השיעור עוסק בתרבות ובתכנים המועברים במסורת המשפחה לאורך הדורות. להורים מקום חיוני ביצירת החיבור בין הדורות תוך יציקת משמעות לכל חיבור ולכל חוליה. השאלה המרכזית של השיעור היא "מה קיבלתי ומה אני מוסר?".

שאלה זו מורכבת מרבדים שונים. ברובד הראשון היא יוצרת את הקשר בין הדורות תוך העמדת ההורים במרכז. ברובד השני היא דורשת מההורים לבחור במודע מתוך המסורת שקיבלו ולהעביר הלאה. ברובד השלישי שאלה זו דורשת מההורים לקבל אחריות על מה שהחליטו להעביר או לא להעביר ועל תוצאות ההחלטה לגבי החוליות הבאות בשרשרת.

מטרה

בירור מקומם של ההורים ביצירת החיבורים בין החוליות בשרשרת הדורות

מבנה השיעור

חוויה יהודית - תרגיל 60 דקות
מה יִקח הילד שלי? - לימוד בחברותא 60 דקות
אחריות ההורים על המסורת - לימוד מסכם 60 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר