מצוינות בחינוך יהודי חברתי - מארג

מצוינות בחינוך יהודי חברתי - מארג

תכנית מארג פועלת למען עידוד וטיפוח יחסי הבנה, רגישות וזיקה הדדית בין יהודים מכל הזרמים למסורת, טיפוח הזיקה למסורת בקרב כל חלקי העם, ועידוד ההבנה וההערכה למורשת היהודית ולתרבותה, לדיניה, למנהגיה ולערכיה.
התכנית היא מייסודה של קרן אבי חי, ופועלת בשיתוף המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך והתרבות. תחילתה של התוכנית בתשס"ה, בשישה בתי ספר בחינוך הממלכתי. כיום פועלת התכנית בעשרות בית ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים בכל רחבי הארץ.

חזון התכנית:

  • לקדם מצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי בכל תחומי החיים של בית הספר (לימודי, קהילתי, תרבותי, פיסי וארגוני).
  • להשפיע על עיצוב זהות יהודית, ציונית ואזרחית של התלמיד.
  • להשפיע על יצירת בסיס תרבותי משותף בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי בכל בתי הספר בארץ.

הנחות היסוד של התכנית:

הבהרת חזון ומערכת ערכים והגברת המחויבות לתרגמם לשגרת חיים בכל תחומי בית הספר, עם כל אוכלוסיותיו, תוביל למצוינות בחינוך יהודי ציוני ואזרחי.

תנאים למימוש החזון:

מצוינות תתקיים כאשר חינוך יהודי, ציוני ואזרחי יהיה מוּחַל על כל תחומי העבודה בבית הספר ועל כל אוכלוסיותיו: תלמידים, מורים, הורים ונציגי רשות, משרד החינוך וקהילה.
כל בית ספר יפתח וישכלל מאגר תכניות, התנסויות ופעילויות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי הנובעות מהחזון וממערכת הערכים שלו.
בנוסף לתכנית הלימודים הממלכתית, כל בית ספר יעסוק בלוח השנה העברי, טקסי חגים יהודיים ובשפה העברית על פי הכיוון הייחודי שבחר.
בכל בית ספר יעסקו בהצמחת קבוצות של מנהיגים שיפעלו באופן קבוע ובמגוון דרכים (כנסים, טקסים, בניית מודלים), כדי להפיץ את החינוך היהודי, הציוני והאזרחי לכל התלמידים בבתי הספר בארץ.