כל ישראל חברים - מסורת של אחריות חברתית ומצוינות חינוכית

'כל ישראל חברים - אליאנס' הוא ארגון חינוכי שמעטים כמותו. לפני מאה וחמישים שנה, יצרו מייסדי הארגון באירופה מסגרת חינוכית נועזת שנועדה לאפשר לתלמידים יהודים להשתלב בתוך סביבת חייהם, תוך הקניית השכלה אוניברסלית וחיזוק המסורת היהודית.
'כל ישראל חברים - אליאנס' הוא ארגון שהקדים את זמנו, הוא החל את דרכו במטרה להגן על זכויות היהודים באשר הם, והפך עם השנים למעצמה חינוכית ששינתה את העולם היהודי. מאז עברו בשעריו יותר ממיליון תלמידים.

גם היום אנו מקדמים יהדות בעלת אופי מתון, מטפחים השכלה כללית, פועלים למען אחריות חברתית ומכבדים את האחר בחברה. אנו מפתחים תכניות בשלושה תחומים מרכזיים: חינוך יהודי חברתי, מצוינות חינוכית ורווחה וחוסן חברתי, ובהם אנו מעניקים הזדמנות שווה לכל תלמיד בכל מקום.

בימים אלה אנו מרחיבים את פעילותנו החינוכית בישראל ליותר מ-150 מוסדות חינוך, משיבים את 'מקוה ישראל' למעמדו ההיסטורי ומקימים בו את המרכז הרשמי של כל ישראל חברים – אליאנס, בנוסף אנו פועלים ביותר מעשר ארצות באירופה, בצפון אפריקה ובקנדה.

 

 

מצוינות חינוכית ולימודית

תלמידים בישראל זכאים לתנאים שיאפשרו להם מצוינות חינוכית. מימוש היכולות הלימודיות הטמונות בכל תלמיד, והכשרתו להתמודדות יעילה עם אתגרי העתיד תלויים באמצעים חינוכיים וארגוניים כמו: חיזוק הדימוי העצמי, עידוד ההנעה ללמידה, פיתוח חשיבה, הצבת רף הישגים גבוה, שאיפה ליכולות מדעיות, הרחבת ההשכלה וטיפוח מיומנויות למידה עצמאית. 

חינוך יהודי חברתי במערכת הפורמאלית

בארץ – קידום יהדות רחבה ומכילה שמכבדת ערכים של צדק חברתי ומממשת אותם בחיי היומיום תשחרר את החברה הישראלית מהתפיסה המוטעית, שמשקפת ההפרדה בין חינוך ממלכתי וממלכתי דתי. ייצוג ראוי לזהות המסורתית יאפשר יצירת אקלים חינוכי, תחושת שייכות, מסוגלות, צמיחה אישית והישגים לימודיים.

בתפוצות - השאיפה של קהילות יהודיות באירופה לאפשר חינוך יהודי, מותנית בתמיכה פדגוגית, הכשרה ותמיכה מקצועית. ליווי בתי הספר בקהילות ושיתוף פעולה איתם יבסס חינוך יהודי ויפתח ערוצי תקשורת מפרים, בתחום השיח במסורת היהודית, בין מערכות החינוך.

חינוך יהודי חברתי במרחב הקהילתי הציבורי

התרחבות הפערים הכלכליים והחברתיים מערערת את יסודות המדינה ומחלישה את החברה. מרבית הזהויות היהודיות בחברה הישראלית רואות בחיוב קשר משמעותי אל המסורת היהודית לפיכך עיצובה של חברה יהודית, מתונה ומכילה הבנויה על ערכים של צדק, ערבות הדדית ודאגה לזולת, תוך מתן מקום הולם למסורת העשירה של יהודי ארצות האסלאם, יקדמו רב שיח שוויוני ויאפשרו צמצום פערים.

פדגוגיה מוכוונת זהות ולמידה משמעותית

הדרישה הגוברת להצלחה בבחינות יוצרת דרכי הוראה אשר יחסן לידע וללמידה הוא אינסטרומנטלי. דרכים אלו פוגעות באופקים תרבותיים ואמנותיים ומוותרות על פיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית. הלימה בין השקעה בציונים לבין פדגוגיה מוכוונת זהות ולמידה משמעותית, חיונית במיוחד בפריפריה לשם יצירת מוביליות חברתית.

מטרות

מצוינות חינוכית

  • פיתוח מצוינות חינוכית מתוך הבנת הצרכים והיעדים המורכבים של התלמידים.
  • קידום הישגים לימודיים בפריפריה החברתית של ישראל.

חינוך יהודי חברתי

  • העמקת החינוך היהודי והמעורבות הקהילתית בבתי ספר בארץ ובאירופה.
  • פיתוח קבוצות מנהיגות יהודית חברתית במרחב הקהילתי והציבורי.
  • יצירת שפה יהודית חברתית והנחלתה.
  • חיזוק המרחב היהודי המשותף למגזרים השונים.

פדגוגיה מוכוונת זהות וערכים

  • קידום פדגוגיות מוכוונות זהות וערכים.
  • הכשרה וקידום של אנשי מקצוע בתחום.