דרכא

דרכא

במסגרת ההתחדשות והעמקת המעורבות החינוכית בארץ, חברה 'אליאנס' לקרן רש"י בהקמת "דרכא", רשת בעלות חדשה על בתי ספר תיכונים. הרשת משלבת איכות חינוכית גבוהה, אחריות חברתית ויכולות תקציביות וניהוליות גבוהות במטרה לחולל שינוי בר קיימא.

העקרונות המנחים את "דרכא" להשגת המטרות שהציבה בקידום חינוך איכותי בבתי הספר הם: השגת מצוינות חינוכית שאינה תלויה ביכולת הכלכלית של הרשות העירונית ושל משפחת התלמיד. העמדת החינוך החברתי, היהודי והתרבותי במרכז חיי בית הספר, תוך מתן ביטוי לזהות המשפחתית והדתית. שילוב מודלים חדשניים לקידום הישגים ומצוינות לימודית. עקרונות אלה מיושמים בבתי הספר במגוון דרכים כגון, בגרות איכותית לכל תלמיד, הוספת מגמות, חיבור בין חינוך פורמאלי ולא פורמאלי, השתתפות התלמיד בכל הפעילות התרבותית, יצירת סביבה עתירת מידע, הוראה בגישות של חקר ויצירה, פתוח מקצועי של צוותי ההוראה, ארגון ועיצוב מרחב הלמידה ועוד.

העקרונות המנחים את 'דרכא' הם: מצוינות חינוכית שאינה תלויה ביכולת הכלכלית של הרשות העירונית ושל משפחת התלמיד. העמדת החינוך החברתי, היהודי והתרבותי במרכז חיי בית הספר, תוך מתן ביטוי לזהות המשפחתית והדתית ומגוון המסורות הקיימות בחברה הישראלית.

התוכניות החינוכיות והפיתוח הפדגוגי של צוות בית הספר והמנהלים ברשת 'דרכא' סובבות סביב הצירים של מצוינות חינוכית וחינוך יהודי חברתי. יישום התהליך החינוכי יושג באמצעות הנעה פנימית ללמידה, פיתוח אחריות חברתית וסביבתית, גיבוש מנגנוני מעורבות קהילתית, פעילות חברתית מקיפה, מתן מענה אישי לרווחת הפרט והכשרה משותפת לאנשי חינוך דתיים, חילוניים ומסורתיים.

בתי הספר של הרשת פועלים גם במגזר המוסלמי, הנוצרי והדרוזי, תוך חיבור למורשת על פי השתייכותם הדתית, כחלק מאחריותה של הרשת לכלל המיעוטים החיים בישראל.

דרכא - בתי ספר