שקיפות

'כל ישראל חברים – אליאנס', כארגון חינוכי וערכי, רואה בשקיפות התנהלותו הפיננסית ערך מוביל. ערך זה הוא אחד מתוך סט ערכים אשר הותוו אצלנו במרוצת השנים, והוא מבטא את מחויבותינו לבעלי העניין שלנו - הציבור, התורמים והשותפים הרבים שלנו. אנו מאמינים שתנאי הכרחי להצלחה בת קיימא הוא יצירת מערכת יחסים המבוססת על אמון, כנות ויושרה, ופועלים על מנת ליישם תנאי זה הלכה למעשה.
כביטוי לכך, מוצגים כאן את כל הנתונים הרלוונטים הנוגעים לפעילות הארגון, לרבות דו"חות כספיים, מאזנים, נתוני שכר ואישורי עמותה נוספים.
נשמח לספק אישורים נוספים על פי דרישה.

 

לעמוד שותפים לדרך