חינוך יהודי חברתי במרחב הציבורי - ממזרח שמש

חינוך יהודי חברתי במרחב הציבורי - ממזרח שמש

מזרח שמש הוא בית מדרש למנהיגות חברתית, ברוח מסורת ישראל ובהשראת מורשת יהודי המזרח. ממזרח שמש יוזם מוקדי לימוד ועשייה של צעירים וסטודנטים, ומפתח מנהיגות קהילתית בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית של מדינת ישראל. בקבוצות שלנו לומדים מקורות יהודיים, שמחוללים צמחיה אישית, בתהליך קבוצתי, ומניעים לעשייה קהילתית חברתית. ממזרח שמש הוקם בשנת 2000 ע"י קרן אבי חי ואליאנס: כל ישראל חברים. ממזרח שמש אינו תופס את לימוד המקורות רק כמקור השראה, ולאו דווקא כמקור סמכות, אלא כחולייה בשרשרת. נאמן לסיפור היהודי כפי שנמסר בדורות עברו, ובו בזמן פתוח לפרשנות כפי שראויה להימסר לדור הבא. מחויב לקיים, חופשי בחיפוש.

ייחוד נוסף הוא החומרים הנלמדים ב"ממזרח שמש", המשלבים בתוכם תכנים מהמסורת היהודית העשירה של היהודים הספרדים ויהודי ארצות האסלאם, ובפרט מהמפגש הפתוח והפורה של מסורת זו עם המודרנה, המכוננים זהות יהודית מתונה ומכילה, שבמרכזה ערכים חברתיים.

כל אלו הן "מתנות" שראוי לחלוק עם כל החברה הישראלית, ובכך ליצור זהות חוצת עדות ומגזרים שכוללת את החברה הישראלית כולה. גם הנוף האנושי ב"ממזרח שמש" על צוותו ותלמידיו כולל את כל חלקי החברה הישראלית על שלל עדותיה והשקפותיה; כלל ישראל - בכל מכל כל.

מהו בית מדרש למנהיגות חברתית?

בית המדרש הוא מרחב בטוח להתבוננות פנימית ומקום לניסיון חייהם של המשתתפים כקול ייחודי, המאפשר מסע אישי ודיאלוג קבוצתי, תוך תהליך התעצמות המעמיד את המשתתפים במרכז העשייה החברתית.
צוות בית המדרש מהווה מודל השראה למשתתפים. הצוות מעורב ומחויב, יוצר תחושת הזדהות, גאווה ואמונה רבה, המקדמים משמעותית את הלמידה והעשייה. עומק הלימוד תוך דיבור ב"גובה העיניים", מעניק חוויה מעצימה מתקנת ומוצלחת, לרבים מהמשתתפים, שלעיתים צברו התנגדויות ללימוד יהדות או ללימוד בכלל.
תוכן השיעורים והתהליך הקבוצתי, המחייב נקיטת עמדה ופעולה מעשית בסוגיות חברתיות, מחזק את המשתתפים, כפרטים וכקבוצה, כפעילים קהילתיים וכסוכני שינו במעגלים הקרובים ובחברה.