מנהיגות: אידיאל ומציאות

מנהיגות: אידיאל ומציאות

השיעור עוסק בהכרה בפער בין מה שיש לבין מה שיכול להיות, בין הרצוי למצוי, ובדרכים להתמודד עם הפער הזה.
המקורות והדיון הקבוצתי מתמקדים בדילמות העולות מן הפער שבין אידאל ומציאות.

חזון והאידאל מאפשרים לדמיין מציאות טובה יותר ולהתעקש עליה.
ההתעקשות על מציאות טובה יותר מעמידה אותנו לעתים בקונפליקט עם הקיים. הפער בין מה שיש לבין מה שיכול להיות גורם לנו לבחון את המציאות בעין ביקורתית. יש שממשילים את הראייה הביקורתית לעבודת אדריכלות של פירוק ובנייה מחדש. תיקון המציאות אינו יכול להיעשות בלא קריאת תיגר על הקיים, ומתוך כך לבניית מציאות טובה יותר. עם זאת, בהיעדר כלים שיאפשרו התמודדות עם הקונפליקט ו"תרגום" של הביקורתיות לדרכי פעולה ולעשייה, קיימת הסכנה שנישאר עם השברים, בלי יכולת להרכיבם מחדש.
במפגש זה נעסוק בהתמודדות עם הקונפליקט בין אידאל למציאות ובשימוש בראייה ביקורתית ככלי לשינוי: מתי הביקורתיות מקדמת שינוי חברתי ומתי היא בולמת אותו, וכן מה מאפשר את המעבר מעמדת ביקורת ופירוק לעמדה של בנייה מחדש.

מטרת השיעור

לעמוד על הפער בין אידאל ומציאות ולמצוא דרכי התמודדות עמו.

מבנה השיעור

פתיחה: הצגת הנושא 10 דקות
קריאה מודרכת: "שמעון שגינה" 25 דקות
קריאה מודרכת: "להחריב עולמי יצאתם?" 25 דקות
קריאה מודרכת: "די לעולם אני ואתה"? 25 דקות
קריאה מודרכת: "אלך ואתקן" 25 דקות
סיכום 10 דקות

  • נושא המערך::מנהיגות
  • משך השיעור::שעתיים ורבע

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר