מנהיגות ודיבור

מנהיגות ודיבור

המסורת היהודית מעניקה מעמד מיוחד לדיבור. בריאת העולם לא נעשתה בעמל ובידיעה אלא באמירה. דיבור ודיאלוג משמשים כוח מניע ליצירה ותיקון. תאוריות לשינוי חברתי רואות בדיבור כלי מרכזי לעיצוב התודעה ולהנעה לפעולה.

לצד ההכרה בתפקיד המפתח שממלא הדיבור בשינוי חברתי, אנו נתקלים בקשיים ביצירת דיאלוג. הניסיונות להידברות נענים לא אחת בהתנגדות או באדישות. ההתמודדות עם קשיים אלו מעלה דילמות לגבי השימוש בדיבור ככלי לשינוי חברתי: מתי יש להשתמש בדיבור כאמצעי להנחלת מסרים של שינוי, ומתי אנו נדרשים "לשים בצד" את הרעיונות והחזון ולהקשיב.

מטרות השיעור

לעמוד על חשיבותם של הדיבור והדיאלוג ככלים לשינוי חברתי

לבחון קשיים שעלולים לחסום דיבור ודיאלוג, וכיצד ניתן להתגבר עליהם

מבנה השיעור

פתיחה: משחק תפקידים 30 דקות
לימוד בחברותא: "לא איש דברים אנכי" 40 דקות
אסיף 45 דקות
סיכום 5 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר