נר איש וביתו - חנוכה

נר איש וביתו - חנוכה

השוואה בין מנהגי חנוכה הנהוגים היום בציבוריות הישראלית, לבין מנהגי חנוכה כפי שהתקיימו בקהילות השונות, מגלה שקיימת חפיפה קטנה מאד ביניהם. מעט מנהגים השתמרו, ורובם מקהילות אשכנז.

קריאה ביקורתית של תהליך שימור מנהגי החגים מובילה לעמידה על יחסי הכוחות בחברה הישראלית. בית הספר, כסוכן שינוי מרכזי, משמש ככלי רב-עצמה בידי קבוצות חזקות בהובלת ההתנהלות במרחב הציבורי. (לצדו, קיימים מוסדות נוספים במרחב הציבורי שהשפעתם רבה, ולא נעסוק בהם בשיעור זה). כאן נציע לחזק את המרחב הפרטי על ידי מתן תפקיד מכריע לבית ולמשפחה בשמירת המסורת ובהעברתה.
חיזוק הבית בהעברת המסורת יוצר מתח בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי. האסטרטגיות הקיימות בהובלת שינויים חברתיים בכלל ישימות גם בתחום זה. בחירה בכל אחת מהאסטרטגיות מזמנת התמודדויות שונות במעגל האישי, המשפחתי והקהילתי.

 מטרות

ביסוס מעמדה ותפקידה של המשפחה בהעברת המסורת לדורות הבאים, לאור הפערים הקיימים בין המרחב המשפחתי לבין המרחב הציבורי.

מבנה השיעור

מנהגי חנוכה - פתיחה, 30 דקות
שימור המנהג בבית - לימוד מונחה, 40 דקות
כיצד משמרים? - לימוד בחברותא, 40 דקות
המרחב הפרטי והמרחב הציבורי - סדנא, 40 דקות

  • נושא המערך::מעגל השנה, צדק וצדקה
  • מותאם ל::בתי מדרש
  • משך השיעור::שעתיים ורבע

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר