גלגל חוזר בעולם - פסח

גלגל חוזר בעולם - פסח

יהודי צפון אפריקה נוהגים לסובב את קערת הפסח מעל ראשי המסובים בזמן אמירת 'הא לחמא עניא'. בשיעור זה ננסה לחקור את משמעות המנהג. למנהג זה אין מקור הלכתי, אין הוא מופיע ב'שולחן ערוך' או ברמב"ם, ובכל זאת מקפידים יוצאי צפון אפריקה על קיומו ומעניקים לו מעמד משמעותי בליל הסדר.

זכרון החוויה, חיבורה לרגשות המלווים את קיומו של המנהג, וחקירה פרשנית של הטקסטים העומדים בזיקה אליו, חושפים את תשתיתו הערכית של מנהג זה.
מעבר למשמעותו של ליל הסדר כאירוע המתרחש אחת לשנה, הערכים שעליהם נשען מנהג סיבוב הקערה פועלים בזירה החברתית ובזירה החינוכית הרחבה. במפגש נברר כיצד הערכים העומדים בבסיס המנהג הספציפי יבואו לידי ביטוי בחיי היומיום שלנו כהורים וכמחנכים.

מטרות

בירור ההשלכות הקיומיות והחינוכיות של מנהג סיבוב קערת הפסח מעל ראשי המסובים בזמן אמירת 'הא לחמא עניא'.

מבנה השיעור

א. "הא לחמא עניא" - דמיון מודרך, 40 דקות
ב. גלגל חוזר בעולם - לימוד מונחה, 40 דקות
ג. קערה סובבת כגלגל - לימוד בחברותא, 45 דקות
ד. בחירה בדרך - דיון ויישום, 20 דקות

 

 

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר