נשים מנהיגות

נשים מנהיגות

מנהיגותה של מרים אחות משה ואהרן מוצנעת מאד בסיפור המקראי. המדרשים מנסים לחלץ בדרך פרשנית את דרכה הייחודית בהנהגת בני ישראל, ואנחנו נלך בעקבות המדרשים ונאיר את מרים כמנהיגה המציבה דרך מנהיגותית שונה משל משה,

יש האומרים - דרך מנהיגות "נשית" לעומת מנהיגותו ה"גברית" של משה. מדרכה של מרים נכליל לסגנון מנהיגות משתף לעומת סגנון מנהיגות יותר היררכי ומשימתי, ונשאל עד כמה ההבחנה בין המודלים במציאות היא חדה ועד כמה באפשרותנו לשלב בין הסגנונות השונים.

מטרות

להכיר את מודל המנהיגות הייחודי של מרים.
להבחין בין מודלים שונים של מנהיגוֹת ולברר את אפשרות השילוב ביניהם.

מבנה השיעור:

פתיחה: דיון 20 דקות
לימוד מקורות בקבוצות: 30 דקות
אסיף 30 דקות
דיון ולימוד קבוצתי 30 דקות
סיכום 5 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר