תפילת חכמים ליום העצמאות

תפילת חכמים ליום העצמאות

חוברת תפילת חכמים ליום העצמאות

החוברת 'תפילת חכמים ליום העצמאות' מתוך אתר 'החכם היומי', מביאה בפני הלומד מדבריהם של חכמים על גאולת ישראל. המקורות שבחוברת מציגים את השותפות של החכמים לשיבת עם ישראל לארצו והקמת מדינת ישראל כחלק מהציפייה המתמשכת זה אלפיים שנה, ובמקביל בוחנים סוגיות היסטוריות, חברתיות ודמוקרטיות המעסיקות את החברה הישראלית.
שלוש לבנים מרכזיות עומדות בכל כפולת עמודים של החוברת:

א. ברכה אחת מתוך תפילת שמונה עשרה: התפילה המרכזית בסידור התפילה היהודי, המאגדת בתוכה את החלומות והצרכים הפרטיים והכלליים של כל אחד ושל כולנו.
ב. פיוט: דרכם האומנותית של משוררים להביע את אהבתם, שמחתם, כאבם ותקוותם לארץ ישראל, לירושלים ולגאולת ישראל.
ג. דברי הגות: דברים של חכם, שחווה את תהליך גאולת ישראל ומציע דרך להתבונן בתהליך כולו או בסוגיות ייחודיות בתוכו. לכל דבר הגות מצורפים קורות חייו של החכם.

 מדריך למורה

 המדריך למורה כולל שלוש הצעות לפעילות ולימוד עם החוברת.
במרכז שלושת ההצעות ללימוד בחרנו להעמיד את השאלה: אלו אתגרים מזמן החלום לגאולת ישראל?
השאלה מאפשרת להביע את תחושת השייכות, האהבה והשמחה למדינה ולתהליך הגאולה בצד ההזדמנות לבחון קשיים, חולשות, אתגרים וחלומות שנוצרו תוך כדי התהליך ועדיין ניצבים לפתחה של המדינה.
שתי ההצעות הראשונות מתייחסות לחוברת כיחידה אחת ומאפשרות ללומדים לרפרף בין דפיה ולמצוא את המקום האישי שלהם בתוכה.
ההצעה השלישית היא דוגמה ללימוד ממוקד באחד מעמודי החוברת החושף את השיח שנוצר בין שלושת המקורות. ניתן לפתח לימוד דומה סביב כל אחד מהעמודים בחוברת.

הפעילויות מתאימות לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה ואפשר לפרוש אותן על שיעור אחד או שניים.

 

  • נושא המערך::מעגל השנה, מסורת מנהג בחג
  • מותאם ל::כיתות י-י"ב, בתי מדרש
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר