תכנית המלגות על-שם איידה

תכנית המלגות על-שם איידה

אנו מאמינים כי כל ילד וילדה זכאים להזדמנות שווה בחיים, להשכלה איכותית, לקריירה ולפרנסה ראויה. על-כן, המפתח להתקדמות בסולם החברתי ולפריצת מעגל העוני נמצא בתעודת הבגרות, בלימודים גבוהים ובבניית קריירה. אולם, חסמים סוציו-אקונומיים קשים מונעים מתלמידים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית הזדמנויות למידה, והם אינם זוכים לממש את הפוטנציאל הטמון בהם. כתוצאה מכך, הם נדחקים לשולי החברה ומגיעים למצבי סיכון. כדי לשנות את המצב הקיים יש צורך במקפצה חינוכית וחברתית שתכלול ליווי לימודי ותמיכה רגשית. רק כך נוכל לייצר רצף חינוכי-חברתי מהתיכון עד לאוניברסיטה.


במקביל, סטודנטים מהפריפריה נמצאים בתקופה משמעותית בה הם מתחילים את חייהם האישיים והאזרחיים בחברה הישראלית. בשלב זה הם מתחילים בגיבוש תפיסת עולמם וזהותם ומעצבים את סולם הערכים שלהם. לצעירים אלו יש עוצמה ויכולת רבה, והם כוח אדיר המסוגל להוות כלי משמעותי לפעולה ולעשייה חברתית-ערכית להצמחת קהילותיהם.
חיבור בין סטודנטים שגדלו בפריפריה אל תלמידי התיכון אותו הם עצמם סיימו, יקדם שינוי חברתי עמוק וארוך טווח. זאת מתוך הבנה כי דווקא הם, שהגיעו לאקדמיה למרות החסמים, יכולים להיות כח מניע הפועל לטובת התלמידים והקהילה כולה. במסגרת התכנית, כל סטודנט שמקבל מלגה וליווי, תורם בסייעו לתלמידים הלומדים בבית-הספר אותו סיים בעצמו רק לפני מספר שנים. לתכנית שלושה מרכיבים עיקריים אשר משרתים את הסטודנטים ואת התלמידים בצורה הוליסטית:
מודלים לחיקוי בקהילה - בתמורה למלגה, הסטודנטים מתנדבים במשך 80 שעות של חניכה ותמיכה לימודית בבית-הספר בו למדו בתיכון. כך, התלמידים זוכים לתמיכה לימודית ולמודלים לחיקוי אשר מחזקים את תחושת המסוגלות שלהם ומראים להם שניתן להצליח.
מצוינות חינוכית הדדית - הסטודנטים נדרשים למעקב צמוד הן על הישגיהם הלימודיים והן על ציוני התלמידים. כך נוצרת תחושה של מאמץ משותף, מוטיבציה ושאיפות לעתיד. אנו רואים בכל תלמיד את הסטודנט העתידי אשר יחזור לחנוך בעצמו. הסטודנטים אינם לבד במשימה זו – הם זוכים לליווי מקצועי בתחום החונכות על-ידי צוות ביה"ס וצוות התכנית.
מסע אישי - ליווי צמוד של הסטודנטים בתכנית במטרה לאפשר מרחב בטוח להתבוננות פנימית ומקום לניסיון חייהם של המשתתפים כקול ייחודי, המאפשר מסע אישי ודיאלוג קבוצתי. הליווי מתמקד במתן הכוונה וכלים להתמודדות עם התהליך החינוכי-חברתי אותם הם עוברים, בהתאם לשלב בו הם נמצאים ולצרכיהם האישיים. הליווי כולל רכישת אסטרטגיות להוראה וללמידה, הכנה לתעסוקה, יצירת מפגשים עם אנשים מתחום הלימודים או התעסוקה הרלוונטיים, מפגשי העצמה ומענה לסוגיות העולות מן השטח.

 

הישגים

 aida1

בשנת הלימודים תשע"ה פעלה התכנית בשני בתי-ספר בשכונת פרדס כץ בבני ברק. בשנת תשע"ו משתתפים בתכנית 32 סטודנטים העובדים עם 80 תלמידים.